Ασφάλιση Κατοικίας

Έχοντας επίγνωση όλων των κινδύνων που μπορούν να προκύψουν στο σπίτι σας, σχεδιάζουμε μαζί και καλύπτουμε κάθε απαίτηση, μέσω ευέλικτων ασφαλιστικών προϊόντων με σαφείς όρους.

Το σπίτι μας είναι ο καθρέφτης της προσωπικότητάς μας και παράλληλα ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία μας, στα οποία έχουμε επενδύσει τόσο οικονομικά, όσο και συναισθηματικά. Απολαύστε όλα όσα έχετε αποκτήσει και αφήστε την InsuranceInfo να φροντίζει το χώρο σας από κάθε απρόοπτο.

Ενδεικτικά οι καλύψεις:

 

 • Πυρκαγιά – Καπνός – Αιθάλη
 • Κεραυνός
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Πτώση αεροσκάφους ή τμημάτων του
 • Δόση Στεγαστικού Δανείου
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγιά ή διαρροή υδάτων
 • Αναπροσαρμογή ασφαλισμένου κεφαλαίου
 • Σεισμός – Καθίζηση / Ολίσθηση εδάφους
 • Διασάλευση / Διατάραξη δημόσιας τάξης
 • Κακόβουλες ενέργειες – Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Ζημιές από διάρρηξη – Κλοπή – Ληστεία – Απώλεια χρημάτων
 • Δαπάνες αντιμετώπισης ζημιάς (έξοδα άντλησης υδάτων, αποτροπής ή περιορισμού της ζημιάς, αποκομιδής συντριμμάτων)
ασφάλειες για σπίτια