Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Προστατευθείτε απέναντι σε οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη.

Τα τυχαία και απρόοπτα γεγονότα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας στην εργασία, στο σπίτι ή σε κάποια άλλη δραστηριότητά μας. Προστατευθείτε απέναντι σε οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη και απαλλαγείτε από κάθε υποχρέωση για αποκατάσταση ζημιών (σωματικών και υλικών) που προκλήθηκαν άθελά σας.

Καλύπτονται οι δαπάνες απόκρουσης (π.χ. δικαστικά έξοδα) ή/και η ικανοποίηση των αξιών τρίτου κατά του ασφαλισμένου.

Ειδή Αστικής Ευθύνης

  • Προσωπική Αστική Ευθύνη
  • Γενική Αστική Ευθύνη
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
  • Αστική Ευθύνη Προϊόντος
  • Αστική Ευθύνη Εργοδότη
  • Αστική Ευθύνη Έργου
  • Αστική Ευθύνη Διοργάνωσης Εκδηλώσεων
  • Αστική Ευθύνη Ιδιοκτητών Κτιρίων
  • Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργεία & Χρήση Drones (ΣΜηΕΑ)